تسمه بار

تسمه بار

تسمه بار تسمه بار از الیاف مصنوعی بسیار محکم ساخته شده اند نخ های به کار رفته در این تسمه ها بسیار مستحکم و پایدار در برابر نیروهای کششی است . این تسمه بارها دارای قابلیت انعطاف شکل پذیری بالا و پهنای مناسب و نرمی آسیب کمتری به بارهایی که …

Read More »

تسمه بار شالی

تسمه بار شالی  تسمه بار شالی از الیاف مصنوعی بسیار محکم ساخته شده اند نخ های به کار رفته در این تسمه ها بسیار مستحکم و پایدار در برابر نیروهای کششی است . تسمه بار شالی دارای قابلیت انعطاف شکل پذیری بالا و پهنای مناسب و نرمی آسیب کمتری به بارهایی …

Read More »

تسمه بار پلی استری

تسمه بار پلی استری تسمه بار پلی استری از الیاف نایلونی ساخته می شود. تسمه بار پلی استری در برابر موارد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند . این تسمه ها براساس رنگ ،کد و معرف ظرفیت بار مجاز می باشند .این تسمه ها به …

Read More »